خرم گستر ساعي

ارائه خدمات و فعاليت ليزينگ خودرو هاي سبك و سنگين

فروش ليزينگي كاميونت ايسوزو 6 تن ( تسهيلات اعتباري شركت بهمن ليزينگ )

با استعانت از درگاه ايزد منان فروش ليزينگي محصولات گروه بهمن از شركت بهمن ليزينگ آغاز شد لذا ار كليه بازديد كنندگان و مشتريان محترم خواهشمند است جهت كسب اطلاعات تكميلي با آقاي خرمی به شماره ۰۹۱۲۵۱۹۳۱۲۸ تماس حاصل فرماييد

پيش پرداخت

۱۲ ماهه

۲۴ ماهه

۳۶ ماهه

۴۸ ماهه

۰۰۰/۰۰۰/۱۳۶

۰۰۰/۳۰۰/۱۶

۰۰۰/۸۲۰/۸

۰۰۰/۳۶۰/۶

۰۰۰/۱۵۰/۵

۰۰۰/۰۰۰/۱۴۶

۰۰۰/۳۴۰/۱۵

۰۰۰/۳۲۰/۸

۰۰۰/۰۰۰/۴

۰۰۰/۸۵۰/۴

۰۰۰/۰۰۰/۱۵۶

۰۰۰/۴۲۰/۱۴

۰۰۰/۸۲۰/۷

۰۰۰/۶۴۰/۵

۰۰۰/۵۶۰/۴

۰۰۰/۰۰۰/۱۶۶

۰۰۰/۵۰۰/۱۴

۰۰۰/۳۲۰/۷

۰۰۰/۲۸۰/۵

۰۰۰/۲۷۰/۴

۰۰۰/۰۰۰/۱۷۶

۰۰۰/۵۷۰/۱۲

۰۰۰/۸۲۰/۶

۰۰۰/۹۲۰/۴

۰۰۰/۹۸۰/۳

۰۰۰/۰۰۰/۱۸۶

۰۰۰/۶۵۰/۱۱

۰۰۰/۳۲۰/۶

۰۰۰/۵۵۰/۴

۰۰۰/۶۹۰/۳

۰۰۰/۰۰۰/۱۹۶

۰۰۰/۷۳۰/۱۰

۰۰۰/۸۲۰/۵

۰۰۰/۱۹۰/۴

۰۰۰/۳۹۰/۳

۰۰۰/۰۰۰/۲۰۶

۰۰۰/۸۰۰/۹

۰۰۰/۳۲۰/۵

۰۰۰/۸۳۰/۳

۰۰۰/۱۰۰/۳

۰۰۰/۰۰۰/۲۱۶

۰۰۰/۸۸۰/۸

۰۰۰/۸۱۰/۴

۰۰۰/۴۷۰/۳

۰۰۰/۸۱۰/۲

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت ۱۲:۴۱ بعد از ظهر  توسط م . ع . خرم   |